CIFC-5+TS-TS1(金屬上止)將停產通知

2023-07-18

接工廠通知,CIFC-5+TS-TS1(金屬爪型上止)將停產,后續建議切換成CIFC-5+TS-IPOM(注塑上止)下單

TS-TS1(金屬爪型上止):

TS-IPOM(注塑上止):

 被闺蜜的男人CAO翻了求饶